شرکت اعتماد کاران سرزمین خرم چماز
ثبت 1493
فرم ثبت نام متقاضیان


شرایط ثبت نام را خوانده ام و واجد شرایط ثبت نام می باشم.

جهت مشاهده فراخوان جذب نیرو اینجا کلیک کنید.

به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام در آگهی جذب نیروی انسانی برای عنوان شغلی نگهبان به صورت شرکتی حجمی (خرید خدمات) می رساند مهلت ثبت نام در آزمون مذکور تا پایان روز یکشنبه مورخ 1399/08/11 تمدید می گردد.

پس از مطالعه فراخوان، چنانچه سوالی دارید با شماره 01134747214 شرکت اعتمادکاران سرزمین خرم چماز تماس حاصل فرمایید.